Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem

Siin saate esitada taotlusi sotsiaaltransporditeenuse saamiseks ja jälgida oma taotluste menetlusi/seisu.

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada erivajadusega inimesele võimalus käia ennekõike tööl ja koolis, kasutada avalikke teenuseid või teha muid igapäevaelu toiminguid. Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada erivajadusega inimesel, kes funktsioonihäirest tingituna kasutab liikumisabivahendeid või vajab liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel kõrvalabi ning kes ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot.

Sotsiaaltransporditeenusel on 3 liiki:

Täpsem info sotsiaaltransporditeenuse kohta on leitav ka siit: https://www.tallinn.ee/Teenus-Sotsiaaltransport

Infovoldik teenuse kohta on kättesaadav siit: https://www.tallinn.ee/et/media/506652