Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem

Selles süsteemis saate esitada taotlusi sotsiaaltransporditeenuse saamiseks ja jälgida oma taotluste menetlusi/seisu.

Teenuste eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse.

Sotsiaaltransporti pakutakse 3 liiki:

Täpsem info sotsiaaltransporditeenuse kohta on leitav ka siit: https://www.tallinn.ee/Teenus-Sotsiaaltransporditeenus