Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem

Siin saate esitada taotlusi sotsiaaltransporditeenuse saamiseks ja jälgida oma taotluste menetlusi/seisu.

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada erivajadusega inimesele võimalus käia ennekõike tööl ja koolis, kasutada avalikke teenuseid. Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada erivajadusega inimesel, kes funktsioonihäirest tingituna kasutab liikumisabivahendeid või vajab liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel kõrvalabi ning kes ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot.

Sotsiaaltransporditeenusel on 3 liiki:

Täpsem info sotsiaaltransporditeenuse kohta on leitav ka siit: https://www.tallinn.ee/Teenus-Sotsiaaltransport

Infovoldik teenuse kohta on kättesaadav siit: https://www.tallinn.ee/et/teenused/sotsiaaltransport

Jagame Teiega infot seoses sotsiaaltranspordi korraldusega. Tänaseks on Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet sõlminud järgmiseks kolmeks aastaks sotsiaaltranspordi taksoveoteenuse osutamise lepingu Forus Taksoga. Alates 01.07.2024 toimuvad muudatused taksoteenuse hinnas. Sõidualustamise tasu langeb võrreldes tänasega 2 euro võrra. Sõidualustamise tasu kohandamata sõidukil on alates juulist 3,85 eurot ja kohandatud sõidukil 12,55 eurot. Kilomeetri hind tõuseb nii kohandatud kui kohandamata sõidukil 10 sendi võrra. Kilomeetri hind päevasel ajal on 0,89 senti ja öisel ajal 0,99 senti. Küll aga on oluline teada, et ooteajatasu tõuseb 12 eurolt 15 euroni. See tähendab, et nende inimeste jaoks, kes liiguvad tipptunnil või vajavad sõidu ajal vahepeatust näiteks poe või apteegi külastamiseks, võib teenus muutuda kallimaks. Täiendava lisateenusena pakub Forus Takso abistamist liikumisabivahendi transpordiks teiselt või kõrgemalt korruselt alla. Täiendava abistamise teenuse hind on 6,71 eurot, ning selle eest tasub täies ulatuses teenuse saaja. Abistamine esimeselt korruselt sõidukini on teenuse hinna sees.

Taksoveoteenust on võimalik inimesel kasutada 190 euro ulatuses kalendrikuus, tasudes omaosalusena 25% teenuse igakordsest maksumusest.

Vastavalt hankele sisaldab taksoteenus:

  • - ööpäevaringset puudega inimese transporditeenust, sh liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud sõidukiga ja tavasõidukiga, Tallinna haldusterritooriumil ja Tallinna linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi;
  • - abistamisteenust esimeselt korruselt sõidukini ja sõidukist esimesele korrusele;
  • - elektroonilise sõidukaardi kodeerimist, teenuse kasutaja informeerimist elektroonilise sõidukaardi andmetest (elektrooniline sõidukaart saab olema lähitulevikus ID-kaardi põhine);
  • - Lisateenusena on teenuse saajal võimalik vajadusel juurde tellida täiendavat abistamist liikumisel hoone teiselt või kõrgemalt korruselt sõidukini ja sõiduki juurest teisele või kõrgemale korrusele.

Täpsem info sotsiaaltransporditeenuse kohta on leitav ka siit: https://www.tallinn.ee/Teenus-Sotsiaaltransport

Inimestel, kellel lõpeb sotsiaaltransporditeenuse otsus tuleb esitada uus taotlus kas läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login (sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome), linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas vastuvõtul või e-posti teel digitaalallkirjastatult. Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.